top of page

PROJEKTY

Medzi naše projekty patria: 

image.png

Vodná elektráreň na rieke Váh

  • Riadenie BESS (Battery Energy Storage System - Batériové úložisko energie) a tokov energií z vodnej elektrárni. Tento zdroj sa nachádza na rieke Váh.

  • Kontajnerové riešenie BESS s inštalovaným výkonom 438 kW a kapacitou 980 kWh.

  • Tento aset využíva EMS od PowereXu od roku 2023.

  • Riešenie maximalizovalo kombinovaný efekt malej vodnej elektrárne s výhodami batériového úložiska.

image.png
image.png

Pekáreň na západnom Slovensku

  • Riadenie BESS a tokov energií z inštalovanej  FVE spoločne so spotrebou pekárne.

  • Kabinetové riešenie BESS s inštalovaným výkonom 100 kW a kapacitou 96 kWh.

  • FVE  s inštalovaným výkonom 79,8 kW sa rozšíri o ďalších 89,38 kW.

  • Tento aset využíva EMS od PowereXu od roku 2022.

  • Riešenie umožnilo okamžité zníženie nákladov na energie pre zákazníka o viac ako 23%.

image.png

Správa portfólia pre dodávateľa energií na Slovensku

Automatický riadiaci a obchodný systém pre dodávateľa energií na Slovensku

Typ zákazníka: Dodávateľ energie

Aktuálne spravovanie viac ako 320 rôznych zdrojov od tovární cez FVE až po batérie

Využitie riešenia PowereX: od roku 2021

image.png

Kogeneračný blok v Thermal Parku na Slovensku

Správa už existujúcej kogeneračnej jednotky bez potreby inštalácie ďalších zdrojov alebo špecifickej infraštruktúry

Typ zákazníka: Výrobca obnoviteľnej energie

Inštalovaný výkon CHP: 3,3 MW

Využitie riešenia PowereX v roku 2022
Zdroj spravoval PowereX v roku 2022.

Riešenie povolené.

Zníženie nákladov na dodávku plynu o 33% vďaka nižšej spotrebe plynu, ako aj zvýšenie výnosov z kogeneračných jednotiek o 250% vďaka efektívnemu energetickému manažmentu a umiestneniu energie na energetický trh.

baterka2.jpg

Mikrogrid s fotovoltaikou a batériou

Priemyselný objekt so solárnou FV elektrárňou s inštalovaným výkonom 225,75 kWp a batériou s výkonom 55 kW a kapacitou 120 kWh.

Na inteligentné diaľkové riadenie tokov energií sa používa EMS od PowereX.

Pripojenie k platforme PX Plant bolo realizované v roku 2021.

chp.jpg

Kogerenčné jednotky na západnom Slovensku

Dve kogeneračné jednotky na zemný plyn s celkovým výkonom 3,6 MW.

Pripojenie k platforme PX Plant bolo realizované v roku 2021.

hron.jpg

Vodná elektráreň na rieke Hron

Vodná elektráreň na rieke Hron na Slovensku.

Maximálny inštalovaný výkon 2,7 MW. 

Elektráreň využíva služby PX See a PX Plant od roku 2021.

TB2.jpg

Vodná elektráreň na rieke Váh

Vodná elektráreň na rieke Váh na Slovensku.

Maximálny inštalovaný výkon 1 MW.

Elektráreň využíva služby PX See a PX Plant od roku 2022.

bottom of page