top of page

Predpovede založené na veľkých dátach a strojovom učení

Presná predpovedná služba pre jednu lokalitu a pre celú rozvodnú sieť. PowereX See AI je navrhnutý pre:

  • Predikcia energetickej nerovnováhy celého energetického systému (viac ako 90% presnosť)

  • Ceny energií na krátkodobom trhu

  • Výroba energie nevybaviteľných energetických aktív, napr. solárna FV, veterné turbíny, malá vodná elektráreň

  • Spotreba energie v rôznych uzloch elektrickej siete.
    (spotrebitelia, mikrosiete, malé rozvody, uzly transformačných staníc)

predpoveď.jpg
bottom of page