top of page
ZNÍŽTE NÁKLADY ZA ENERGIE, ZABEZPEČTE SI NOVÉ PRÍJMY

PowereX je nezávislý agregátor a prevádzkovateľ virtuálnej elektrárne.š najmodernejší inteligentný systém riadenia energetických zdrojov a batériových úložísk energie AI EMS (EMS - Energy Management System) je navrhnutý tak, aby umožňoval vyťažiť maximum z každej kilowatthodiny elektriny. Či už chcete znížiť náklady, zvýšiť výnosy za predaj energií, znížiť emisie uhlíka alebo poskytovať podporné služby pre-vádzkovateľom prenosových a distribučných sústav. PowereX toto umožňuje v jedinom produkte.
 

PREČO POWEREX? 
1. Agregátor
novej generácie

 

Ako agregátor využívame nulovú alebo nízkouhlíkovú flexibilitu rôznych energetických asetov a optimalizujeme ich výkon pre maximálnu efektivitu.

2. Prevádzka virtuálnej elektrárne

Naša úloha ako prevádzkovateľa virtuálnej elektrárne znamená, že jednoducho integrujeme decentralizované energetické zdroje do virtuálneho bloku, čím poskytujeme spoľahlivosť veľkej elektrárne.

3. Energetický manažment vyššej úrovne

S naším najmodernejším EMS riešením založeným na umelej inteligencii získate monitorovanie spotreby a výroby energie v reálnom čase. Robte sofistikované rozhodnutia na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie emisií uhlíka, zníženie nákladov na energie a vytvorete si možnosti nového zdroju príjmu za poskytnutie energetickej flexibility.

4. Zníženie nákladov za energie

PowereX garantuje zníženie nákladov na energie prostredníctvom inteligentných a strategických rozhodnutí v rámci dodaného EMS

5. Maximalizácia energetických výnosov

Okrem úspory nákladov sú naše riešenia navrhnuté tak, aby zvýšili aj vaše príjmy. A s nami máte možnosť sa aktívne zúčastniť na energetických komoditných trhoch ako aj trhoch s flexibilitou. Taktiež je možné si finančne prilepšiť vďaka zníženiu zazmluvnenej rezervovanej kapacity ako aj prostredníctvom cenovej arbitráže.

Chcete vedieť viac? Vyberte si typ svojho biznisu pre presný popis PowereX riešenia.

PORTFÓLIO SPRAVOVANÝCH ZARIADENÍ

Výhody diaľkového a inteligentného spravovania zdrojov prostredníctvom PowereXu
image.png

Nové možnosti energetických príjmov

Možnosť inštalácie batérií na kľúč

Pokročilé energetické poradenstvo

Plne autonómne riadenie vďaka AI

Individuálne navrhnuté  riešenie  pre každého zákazníka

Možnosť poskytovania podporných služieb s malými zdrojmi

Vylepšená návratnosť investície & stabilita elektrickej siete

8 GWh energie zobchodovanej v roku 2022

35 GWh energie zobchodovanej v roku 2023

ÚSPEŠNÉ INŠTALÁCIE

image.png

      Vodná elektráreň na rieke Váh

 • Riadenie BESS (Battery Energy Storage System - Batériové úložisko energie) a tokov energií z vodnej elektrárni. Tento zdroj sa nachádza na rieke Váh.

 • Kontajnerové riešenie BESS s inštalovaným výkonom 438 kW a kapacitou 980 kWh.

 • Tento aset využíva EMS od PowereXu od roku 2023.

 • Riešenie maximalizovalo kombinovaný efekt malej vodnej elektrárne s výhodami batériového úložiska.

image.png
image.png

      Pekáreň na západnom Slovensku

 • Riadenie BESS a tokov energií z inštalovanej  FVE spoločne so spotrebou pekárne.

 • Kabinetové riešenie BESS s inštalovaným výkonom 100 kW a kapacitou 96 kWh.

 • FVE  s inštalovaným výkonom 79,8 kW sa rozšíri o ďalších 89,38 kW.

 • Tento aset využíva EMS od PowereXu od roku 2022.

 • Riešenie umožnilo okamžité zníženie nákladov na energie pre zákazníka o viac ako 23%.

Pre viac informácií o úspešných projektoch/inštaláciách navštívte

JEDINEČNÁ SYNERGICKÁ HODNOTA POWEREXU

Monitoring a správa rozsiahleho portfólia rôznych zdrojov, ako sú batérie, fotovoltaické solárne články, vodné elektrárne, nabíjačky EV a iné.

Monitorovanie a riadenie akejkoľvek batérie a nielen od konkrétnych výrobcov.

Kontinuálne zabezpečenie optimálneho riadenia zdrojov, či už ide o úsporu nákladov na energie, zvýšenie výnosov, stabilitu siete, manažment systémovej odchýlky alebo podporné služby.

Kontinuálne obchodovanie na krátkodobých energetických komoditných  trhoch (Day Ahead, Intra Day).

 

Vlastná umelá inteligencia vyvinutá a kontinuálne vylepšovaná interným tímom PowereXu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • Do I have to buy a battery solution from PowereX?
  No, it is not necessary, our EMS solution can work with any type of BESS meeting certain technical conditions. Or we can work without having a battery at all, just managing PV solar power plant or CHP unit, for example. Do not hesitate to reach out to us and we will find the most suitable solution for your circumstances.
 • I already have a PV solar installed, can your solution be helpful also for me?
  Yes, it can. In general, installation of BESS (battery energy storage system) on top of PV solar power plant improves profitability of the solution, however it is possible to leverage our EMS without battery, too. Do not hesitate to reach out to us and we will find the most suitable solution for your circumstances.
 • What industries benefit most from PowereX?
  Our ideal clientele comprises industrial power consumers equipped with a power source, though ownership is not a prerequisite. While advantageous, owning a power source enhances the economic benefits of our solution. We target industries with an annual power consumption of at least 250 MWh, where it is possible to build a battery energy storage. PowereX excels in determining the optimal sizing for such solutions, ensuring peak efficiency and the swiftest payback period. Our expertise extends to managing and controlling Combined Heat and Power (CHP) units, adding an extra layer of adaptability to our offerings. For energy traders and suppliers, we provide tailored solutions geared towards cost optimization and market trading efficiency. PowereX is committed to elevating the operational and economic prowess of our clients, delivering solutions that not only meet but exceed their unique energy management needs.
 • How does the AI optimize my energy consumption?
  We specialize in managing flexible assets like battery energy storage, employing an advanced forward-thinking approach to optimize energy use. By strategically discharging energy from the battery during peak demand periods and intelligently charging it when surplus energy is abundant, we provide valuable support to the grid operator. In recognition of this collaborative effort, we receive rewards as the grid operator conserves resources and minimizes carbon emissions. While our primary focus is not on reducing energy consumption, our innovative practices lead to a lower energy bill for our clients, simultaneously contributing to a substantial reduction in the overall carbon footprint of the grid. Our advanced algorithms take into account and combine also other revenue streams- price arbitrage and lowering reserved capacity - demand charges.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás prosím na hello@powerex.io alebo si vyberte typ svojho podnikania nižšie, aby ste získali najrelevantnejšie podrobnosti 

PARTNERI

stiahnuť.png
aen.png
aws.png
Logo_InoCloud.png
bottom of page