top of page
powerplant2.png

VIRTUÁLNE ELEKTRÁRNE
S UMELOU INTELIGENCIOU
 
agregovanie flexibility a energetických zdrojov

Inteligentné energy management systémy

Agregácia
flexibility

AI predikcie správania sa elektrickej sústavy/trhu

Zvyšovanie robustnosti elektrickej siete


Dekarbonizácia produkcie elektriny


Nové zdroje
príjmov/úspor

Real-time optimalizácie výroby & spotreby energie

Agregácia
zdrojov

Virtuálne úložisko energie

2474 MWh energie zobchodovanej v roku 2021

8 GWh energie zobchodovanej v roku 2022

Online assets:

LI-ON BATÉRIE
BIOPLYNOVÉ A KOGENERAČNÉ JEDNOTKY
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE
HYDRO ELEKTRÁRNE
NABÍJACIE STANICE PRE ELEKTRO MOBILITU

-30%

Real capacity load reduction
with additional potential
Net kWp capacity increase
for connection of renewables

NAŠE PRODUKTY

Platforma virtuálnej elektrárne od PowereXu

 

Umožňuje prístup na trhy s  elektrickou energiou v reálnom čase pre všetky energetické zdroje a tiež spotrebiteľov pripojených k platforme PX Plant. PX Plant koná v mene svojich zákazníkov ako sprostredkovateľ na trhu s elektrickou energiou a agregátor. PX Plant agreguje aj menšie zdroje, ktoré by samostatne nemali možnosť plnohodnotného a dobre monetizovateľného  prístupu na trhy.

Predpovede na základe veľkých dát

a strojového učenia

Komplexné modelovanie energetických sietí

a mikrogridov

PARTNERI

agevolt.png
aen.png
stiahnuť.png
aws.png
products
bottom of page