top of page

Inteligentné služby pre priemysel

Poradenstvo v oblasti úspory energie:

  • Výpočet špičkového zaťaženia – možnosti zníženia špičkového zaťaženia

  • Odhad optimálneho skladovania energie

  • Výpočet optimálnej veľkosti  solárne FV  

  • Monitorovanie elektrickej siete & diagnostika  - zhromažďovanie údajov s vysokým rozlíšením (každú sekundu). Podľa týchto údajov je možné identifikovať možné problémy a distribúcia je v mikromriežke. Rovnako ako nájsť riešenie problému s následným overením na základe reálnych údajov.

Microgrid & kontrola energetických aktív

Vývoj pokročilých systémov energetického manažmentu pre mikrosiete & energetické aktíva:

  • Monitoring & Riadenie energetických aktív v poriadku
    aby sa maximalizoval výkon systému

  • Optimalizácia výkonu energetického systému v reálnom čase – stohovanie hodnôt

pxgrid.jpg
bottom of page