top of page

Powerex môže dodať hardvérovú/softvérovú integráciu každého energetického aktíva/produktu na platformu závodu PX. Powerex je schopný integrovať 98 % všetkého relevantného hardvéru tretích strán.

PX Plant využíva svoju precíznu a neustále sa zdokonaľujúcu umelú inteligenciu a spravuje energetické aktíva zákazníkov a transakcie na veľkoobchodných a vyrovnávacích energetických trhoch v reálnom čase 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Našim zákazníkom nielen znižujeme náklady na energiu, ale vytvárame nové zdroje príjmov. Výrazne zlepšujeme obchodný prípad pre investície do obnoviteľnej energie & prevádzky pri zvyšovaní odolnosti siete.

schéma rastlín4.png
bottom of page