top of page

AI-driven Virtual Power Plant feasibility

Innovator:

PowereX j. s. a., Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava - Staré Mesto district, Business ID: 51 883 678

 

Country:

Serbia

 

Project description:

The project explores the potential of AI-driven virtual power plants (VPPs) in Serbia. VPPs are small energy communities producing electricity from renewable energy sources. Artificial Intelligence will be used to measure and predict production and consumption of energy sources inside of the virtual group. The project will evaluate readiness of the electricity network and electricity market for this solution in the target market in cooperation with the local partners in Serbia. If the market is identified as suitable, commercial activities will be taken.


Price: 38 000 USD

Total budget including co-financing: 55 500 USD
The project “AI-driven Virtual Power Plant feasibility” is implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) through the Slovak Challenge Fund, with the financial support of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic.
You can find more information about the project at: AI-driven Virtual Power Plant feasibility - Slovak Challenge Fund

SlovakAid.png
min-for-1.jpg
UNDP-Logo-Blue.png
loader,gif

Projekt „Štúdia uskutočniteľnosti pre PowereX“
je spolufinancovaný Európskou úniou.

Príjmateľ:

PowereX j. s. a., Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 883 678

 

Miesto realizácie:

Bratislava

 

Opis projektu:

Cieľom predkladaného projektu je zapojenie sa do programu EÚ, konkrétne do Fázy 2 SME Instrument/EIC Accelerator v rámci programu Horizont 2020. Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou s názvom „Zapojenie do Fázy 2 SME Instrument“, predmetom ktorej budú činnosti súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti prostredníctvom interných zdrojov v kombinácii s externými zdrojmi.


Nenávratný finančný príspevok: 50 000 EUR
Tento projekt je podporený z EFRR Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán:

bottom of page